Produkt beskrivelse

  • Løfter op til 120kg!
  • Betjenes af en person!
  • Ingen brug af ekstern energi!
  • Ergonomiske løft af betondæksler, plænesten og lign.!
  • Hurtig og enkel betjening!
  • Ansuger også på inskriptioner og ujævne overflader!