Vikskyltar

Produktbeskrivning

  • Högreflekterande vikskylt med A39-symbol!
  • Ekstra stort benavstånd (110 cm)!
  • Effektiv märkning av och på brunnar o.d!
  • Kompakt och robust design!
  • Med eller utan fjädervikning!