Utveckling

Sedan 2004 har Care Construction utvecklat och designat hjälpmedel och specialverktyg åt olika branscher. Den primära målgruppen för utvecklingsarbetet har varit branscher med fysiskt betonat arbete som behövt lösa ergonomiska och säkerhetsmässiga problem. Hörnstenen i vårt utvecklingsarbete är märkt ”We do care” för det gör vi och det genomsyrar hela utvecklingsprocessen.

Försäljning

Ansvarar för marknadsföringen av verktyg och hjälpmedel som utvecklats av Care Construction Development. Dessutom importeras och tillhandahålls en mängd av specialprodukter från utländska tillverkare och samarbetspartners. Vissa produkter marknadsförs genom återförsäljare på både ett nationellt och internationellt plan. Huvuddelen av våra produkter vänder sig till nationella och internationella slutanvändare inom fältet för offentliga och privata entreprenörer.

Vision

Care Construction vill vara en pålitlig samarbetspartner för våra leverantörer, distributörer och slutanvändare. Vi vill utveckla och tillhandahålla specialverktyg och hjälpmedel av hög kvalitet som tillgodoser alla krav och förväntningar som marknaden ställer på oss. Detta avser både ergonomiska, miljömässiga och funktionseffektivitetsmässiga krav.