Produktbeskrivning

  • Lyfter upp till 120 kg!
  • Hanteras av en person!
  • Inget behov av extern energi!
  • Ergonomiska lyft av betonglock, marksten och dylikt!
  • Snabb och enkel användning!
  • Fäster även på ristningar och ojämna ytor!