Produktbeskrivning

  • Lyfter upp till 120 kg!
  • Används med kran och dylikt (CE-märkt)!
  • Fäster även på slitna och ojämna ytor!
  • VacMax vakuumreservoar ger längre funktionsperiod!
  • Klar att användas på några sekunder!
  • Inget behov av extern energi!