Produktbeskrivning

  • Lyfter upp till 120 kg!
  • Hanteras av en person!
  • Ergonomiskt lyft av plattor och dylikt vid upprätning och utjämning!
  • VacMax vakuumreservoar ger längre funktionsperiod!
  • Snabb och enkel drift!
  • Inget behov av extern energi!